Contacte

Locație: Arena Chisinau

Cum să ajungi:

 Strada Calea Orheiului 130, Chișinău

Reguli de conduită în cadrul evenimentului

FOSFOR – MYSTIC CHAPTER 1!

 

1.1.1. Accesul pe teritoriul locației se face începând cu data de 17 mai 2024, ora 20:00 Open Doors și 22:00 Show Time.

 

1.1.2. Toți participanții sunt verficați la intrare în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a evenimentului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul la Eveniment.

 

1.1.3. Accesul la Eveniment se face doar în baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în locație, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brățară intactă purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul locației Evenimentului. Organizatorul își rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori consideră necesar brățările, atât la intrare în incinta locației, cât și pe tot perimetrul locației. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii.

 

1.1.4. Participanții au obligația de a sesiza  reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformităților de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

 

1.1.5. Odată ce participantul a părăsit zona de desfășurare a Evenimentului, brățara este extrasă de către colaboratorii Organizatorului, și nu va mai fi returnată ulterior.

 

1.1.6. În cazul în care asupra participanților se vor găsi obiecte ilegale (ex. Droguri, cuțite, substanțe narcotice etc. ) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În cazul în care în urma controlului vor fi găsite arme deținute legal, nu va fi permis accesul respectivului participant în incinta Evenimentului.

 

1.1.7. Participanții nu pot introduce alcool, mâncare sau alte lichide de orice fel în perimetrul locației la eveniment.

 

1.1.8. Participanților nu le este permis să desfășoare niciun fel de activități care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

 

1.1.9. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis și va fi pedepsit conform legii.

 

1.1.10. Participanții sunt obligați ca în incinta locației la eveniment, să respecte și să nu distrugă mediul înconjurător.

 

1.1.11. În caz de incidente de violență sau comportament neadecvat a participanților, personalul care asigură securitatea în cadrul evenimentului au dreptul deplin de a evacua persoanele din incinta locației evenimentului.

Telefoane de contact ale organizatorilor:

+37368080327

+37378403403